بازتاب پروژه قطار گردشگری ریل‌رو در رسانه‌ها

ریل‌رو هیچ وابستگی به نهادها یا سازمان‌های دولتی نداشته و متعلق به گروهی از علاقه‌مندان تاریخ راه‌آهن و متخصصان گردشگری است. مطالعات مسیرهای گردشگری راه‌آهن، برنامه‌ریزی و اجرای تورهای راه‌آهن و ریلی منحصرا توسط این گروه انجام می‌پذیرد.