گردشگری راه‌آهن ایران با قطار اختصاصی ریل‌رو

راه‌آهن ایران در پنج حوزه تاریخی، اجتماعی، فنی، طبیعت مسیر و وجه فراتر از عملکرد، حائز اهمیت قابل توجه بوده و همه این موارد قابلیت تبدیل آن به یک هدف عمده گردشگری را فراهم آورده است. طرح حاضر به راه‌آهن به عنوان موضوع گردشگری، و نه وسیله حمل و نقل مورد استفاده در یک برنامه گردشگری می‌نگرد. به همین علت از عنوان «گردشگری راه‌آهن ایران» به جای «گردشگری ریلی» برای آن استفاده شده است.

هدف اصلی در طرح پیش‌رو علاوه بر آشنا کردن مخاطب با کلیت راه‌آهن و جذابیت‌های آن، ارائه تصویری از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ کار در کشور ایران در زمان احداث و بهره برداری راه‌آهن است، به همین علت توجه خاصی به مدارک مکتوب و تصویری از نخستین سال‌های ساخت راه‌آهن و همچنین آثار فیزیکی بجا مانده در حاشیه مسیر راه‌آهن دارد، تا از این طریق تجربه‌ای منحصر بفرد را در اختیار مخاطب خود قرار دهد. مجموعه تورهای گردشگری راه‌آهن و ریلی با عنوان ریل‌رو (RailRo) حاصل فعالیت دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری خانه سفر پارس (SURFIRAN) و شرکت پارسیاد است که وظیفه برنامه‌ریزی و اجرای تورها را با همکاری شرکت حمل و نقل ریلی رجا و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند.

خدمات سفر گروه گردشگری راه‌آهن ایران

راه های متفاوتی برای شناخت هر موضوع وجود دارد. ما در اینجا از پنجره‌ای خاص به ایران می‌نگریم: راه‌آهن

آشنایی با راه‌آهن

آشنایی با راه‌آهن ایران، تاریخچه راه‌آهن و پروژه ساخت سراسری ایران

ما در رسانه‌ها

گزارش‌‌ رسانه‌های مکتوب و مجازی درباره فعالیت‌های ما را ببینید.

مجله

مطالب خواندنی درباره سیر تاریخی راه‌آهن ایران از شکل‌گیری تاکنون

تماس با ما

برای تماس از فرم یا شماره‌های درج شده در صفحه تماس استفاده کنید.

همکاران پروژه گردشگری راه‌آهن ایران